Thông tin tập đoàn

Văn hóa Toàn Cầu Group

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh như chúng ta thường nghĩ; nó cũng không phải là những khẩu hiệu được treo long trọng trong văn phòng; mà đó chính là ý muốn, ý tưởng của Doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tạo nên linh hồn của thương hiệu và thể hiện sự khác biệt về giá trị của doanh nghiệp.

Ở Toàn Cầu Group, văn hóa doanh nghiệp được xác định là yếu tố sống còn và là bí quyết quản trị con người hiệu quả, bền vững. Xuất phát từ chữ “Nhân”, lấy việc phát triển con người là yếu tố cốt lõi, văn hóa Toàn Cầu Group đã dần hình thành, tồn tại để trở thành quan điểm, định hướng đi sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, yếu tố văn hóa, tri thức là điều kiện rất quan trọng để giúp một doanh nghiệp được trụ vững.

Trong Tập đoàn, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được đối xử bình đẳng, công bằng, Người lãnh đạo và nhân viên được định hướng và chi phối bởi văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo (Gia đình, Giữ tín, Gương mẫu, Gánh vác, Gần gũi, Gợi mở, Giáo dục, Giúp đỡ, Giám sát) và văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên (Tôn trọng, Trung thực, Thực hiện, Tuân thủ, Tâm huyết, Tự tin, Tập thể, Thạo việc, Trách nhiệm). Nhờ vậy mà mỗi CBCNV đều trở thành những con người làm việc hết lòng, không ngại gian khổ, đầy trách nhiệm, luôn vươn lên và sáng tạo không ngừng.​

Văn hóa Toàn Cầu Group được xây dựng là sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa đặc trưng của người Việt Nam là sự cần cù, tiết kiệm, đoàn kết, thân thiện cùng với những nét văn hóa doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới như: Văn hóa đúng giờ, Văn hóa chào hỏi, Văn hóa giữ chữ Tín, Văn hóa sáng tạo và Văn hóa vượt khó. Các văn hóa này cùng với văn hóa ứng xử 9G, 9T được mỗi con người Toàn Cầu Group thấm nhuần và trở thành những nguyên tắc ứng xử trong quá trình làm việc cũng như rèn luyện nhân cách.

Giá trị cốt lõi của văn hóa Toàn Cầu Group nằm ở

Tư duy “Đổi mới – Sáng tạo

Tinh thần “Đoàn kết – Kỷ luật

Hành động “Nhân văn – Chia sẻ

Mục tiêu “Hiệu quả – Bền vững

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TM VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU