DỰ BÁO XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CẢ NĂM 2022 ƯỚC ĐẠT KHOẢNG 368 TỶ USD
25 08/2022

DỰ BÁO XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CẢ NĂM 2022 ƯỚC ĐẠT KHOẢNG 368 TỶ USD

Dựa trên kết quả sơ bộ 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương dự báo, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022 ước đạt khoảng 368 tỷ USD, tăng khoảng 9,46% so với năm 2021. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 ngành Công Thương vừa được Bộ Công Thương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng...