BỘ CÔNG THƯƠNG: KHÔNG CÓ CHUYỆN
06 05/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG: KHÔNG CÓ CHUYỆN "DOANH NGHIỆP THÉP BẮT TAY LÀM GIÁ"

Nguyên liệu sản xuất thép là nhập khẩu, giá thế giới tăng khiến trong nước tăng theo nên Bộ Công Thương phủ nhận việc các doanh nghiệp "bắt tay" đẩy giá. Giá thép tăng 40-50% từ đầu năm đến nay khiến nhiều doanh nghiệp sử dụng loại vật liệu này gặp khó. Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam (VACC) đề xuất kiểm tra giá thép tăng phi mã và đặt vấn đề "có hay không chuyện doanh nghiệp bắt tay làm giá thép". Về việc này, Bộ Công Thương khẳng định "không có cơ sở nói có sự bắt tay" do giá...