Tôn cuộn mạ kẽm
18 04/2017

Tôn cuộn mạ kẽm

Tiêu chuẩn JIS G3302:2010. Bản rộng: từ 350mm ÷ 750mm Độ dày: từ 0,8mm ÷ 3,5mm