18 04/2017

Ống thép tôn mạ kẽm

Tiêu chuẩn Anh quốc BS1387-1985, ASTM A53
Đường kính (mm): từ 21,2 ÷ 113,5;  
14x14 ÷ 100x100 và 20x40÷50x 100
Độ dày từ 0,8mm ÷ 3,5mm