Thông tin tập đoàn

Năng lực doanh nghiệp

1. KINH NGHIỆM SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP VẬT TƯ – DỊCH VỤ

– Cung cấp vật liệu, thép xây dựng từ năm 1995 đến nay.

– Sản xuất và cung cấp bao bì carton và các dịch vụ thiết kế, in ấn,… từ năm 2006 đến nay.

– Cung cấp các loại giấy nguyên liệu làm bao bì, thùng carton từ năm 2016 đến nay.

2. NHÂN LỰC DỒI DÀO – LÀNH NGHỀ

Nhân lực: Trên 300 người, trong đó:

– Cán bộ quản lý cấp cao: 2 người

– Cán bộ quản lý cấp trung: 10 người

– Cán bộ kỹ thuật: 10 người

– Cán bộ kinh doanh: 20 người

– Nhân viên văn phòng, hỗ trợ: 20 người

– Công nhân kỹ thuật lành nghề tại các nhà máy: trên 200 người.

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN

Các nhà máy sản xuất thuộc Toàn Cầu Group đều áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

4. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

4.1. Nguồn vốn tự có: 80.000.000.000 đồng (Năm 2019)

4.2. Nguồn vốn huy động từ các thành viên: 60.000.000.000 đồng.

4.3. Nguồn vốn được vay từ các ngân hàng: 55.000.000.000 đồng.

4.4. Doanh thu trung bình hàng năm:

– Doanh thu năm 2016: 994.000.000.000 đồng

– Doanh thu năm 2017: 998.000.000.000 đồng

– Doanh thu năm 2018: 997.000.000.000 đồng

– Doanh thu năm 2019: 999.000.000.000 đồng

– Doanh thu năm 2020: 836.000.000.000 đồng

5. DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI – QUY MÔ LỚN

– Nhà máy sản xuất Bao bì tại Hải Dương có quy mô hơn 10.000m2

– Nhà máy sản xuất Bao bì tại Hưng Yên có quy mô hơn 8.000m2

– Nhà máy sản xuất Giấy tại Hà Nội có quy mô hơn 8.000m2

– Hệ thống dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị được đầu tư hiện đại, công nghệ cao.

6. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI RỘNG RÃI

Toàn Cầu Group có liên kết với các đối tác vận chuyển, giao nhận, đảm bảo giao hàng thuận tiện cho khách hàng trong phạm vi toàn quốc.