1 - CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

 - Khách hàng đặt hàng tạm ứng trước từ 20% - 50% giá trị hợp đồng.

 - Thanh toán đến 70% - 90% khi hàng giao tới công trình, điểm giao nhận.

 - Thanh toán hết 100% sau khi nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có thể đàm phán

2 - HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán tiền mặt

- Thanh toán chuyển khoản

3 - HÌNH THỨC HOÀN TRẢ

Khi khách hàng có yêu cầu đổi hàng hoặc hoàn trả, tùy theo thỏa thuận và các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, chúng tôi sẽ thực hiện các nghiệp vụ đảm bảo quyền lợi của cả khách hàng và doanh nghiệp:

- Hoàn trả chi phí mua hàng

- Đối trừ các chi phí phát sinh (nếu có)

- Chuyển đổi vào các đơn hàng tiếp theo.

 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TM VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU