11 01/2021

Cầu Thanh Trì - Hà Nội

Cầu Thanh Trì nằm trên trục đường Vành Đai 3 - Thành phố Hà Nội