Khu Công Nghiệp xã Kim Thành - Tỉnh Hải Dương

Toàn Cầu Group tham gia đầu tư bất động sản công nghiệp từ năm 2018. Nhờ có ưu thế về tài chính cũng như các mối quan hệ chiến lược, Toàn Cầu Group đã có những bước tiến vững chắc trong ngành nghề này, Toàn Cầu Group đã là nhà đầu tư, nhà thầu tại nhiều khu công nghiệp trên cả nước như: Cụm công nghiệp Đồng Thịnh (Huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc), Cụm công nghiệp xã Kim Xuyên (Huyện Kim Thành – Tỉnh Hải Dương), Cụm công nghiệp xã Lạc Đạo (Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên),...

Cụm Công Nghiệp Minh Khai - Xã Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên